Deperately Seeking Someone

Als ik denk aan China denk ik aan de panda, de Chinese draak, Kung Fu, chopsticks en veel, heel veel mensen. Ik heb de afgelopen twee weken in person mogen ondervinden hoe druk het er daadwerkelijk is. Maar ondanks deze drukte kun je nergens zo rustig (en veilig) over straat lopen als in China. Dit komt vooral door de grote sociale controle en de strenge straffen die gehanteerd worden. Vrouwen kunnen ongestoord de straat op in mini shorts en op hoge hakken. Waar we in Nederland regelmatig last hebben van ongewenste affectie op straat tonen de Chinezen weinig tot geen affectie in het openbaar. Desondanks ontluiken er voldoende liefdesrelaties om de overheid er tot op de dag van vandaag toe aan te zetten de een-kind-politiek te blijven handhaven. Dat dit ernstige gevolgen zou hebben voor de huwelijksmarkt (en de veiligheid op straat) had men niet kunnen voorzien.

 

Om de bevolkingsgroei te verminderen werd in 1979 de eenkindpolitiek ingevoerd voor de Han Chinezen (92% van de bevolking). Het krijgen van een tweede kind werd strafbaar. Chinese minderheden (8%) mogen meer dan één kind hebben zonder hiervoor beboet te worden en ook mogen mensen op het platteland twee kinderen hebben als het eerste kind een meisje is. Sinds een paar jaar geldt deze regel ook voor mensen in de stad. De eenkindpolitiek heeft ertoe geleid dat er veel selectieve abortussen worden gepleegd als blijkt dat het om een meisje gaat. Wie geen abortus laat plegen, laat het meisje adopteren. Wanneer je ‘gezegend’ bent met een zoon ben je automatisch verzekerd van een pensioen. Wanneer een stel gaat trouwen geeft de bruidegom zijn toekomstige schoonouders een bruidsschat als dank voor het opvoeden van zijn bruid. Maar wanneer je alleen een dochter krijgt die het huis uit gaat wanneer zij trouwt, is er niemand om voor je te zorgen als je ouder bent. De bruidsschat kan de zorg die je ‘misloopt’ op je oude dag niet dekken.

 

 

Een tweede nadelig effect van de eenkindpolitiek is het feit dat veel mannelijke Chinezen niet meer aan de vrouw komen, omdat er zo weinig meisjes geboren worden. Hierdoor kunnen zij geen gezin stichten en zullen er dus binnen enkele jaren minder Chinezen zijn. In die zin heeft de eenkindpolitiek haar beoogde doel al bereikt. Dat deze politiek bride kidnapping als gevolg zou hebben, konden ze niet voorzien. Al jaren worden jonge vrouwen het land binnen gesmokkeld uit landen zoals Laos, Vietnam en Myanmar om te trouwen in China. Maar tegenwoordig worden ook steeds meer jonge Chinese vrouwen van de straat geplukt en meegenomen naar het platteland om hier met een desperate vrijgezel te trouwen. Dat de prijs voor een bruid slechts één tiende bedraagt van de totale kosten van een traditionele bruiloft doet de zaak ook geen goed. De meeste slachtoffers zijn meisjes en vrouwen tussen de 13 en 24 jaar oud, maar er blijken ook boeren te zijn die kinderen van slechts twee jaar oud kopen. ‘Alvast’ voor wanneer hun zoon – die dezelfde leeftijd heeft – de huwbare leeftijd bereikt. Op die manier hoeven ze tezijnertijd ook geen (veel hogere) bruidsschat te betalen aan haar ouders.

 

De gevolgen van de eenkindpolitiek lijken met de jaren groter te worden. Onderzoek wijst uit dat er in 2020 ruim dertig miljoen meer mannen in China zullen zijn dan vrouwen. Zal het dan nog steeds zo veilig zijn op straat? Dertig miljoen desperate bachelors kunnen veel onrust veroorzaken. Waarschijnlijk meer onrust dan wij in Nederland gewend zijn. Wat denk jij?

 

- column mei 2013 / Appelen & Peren-Jouw Online Glossy Magazine -